Cloud Phone จุดแข็งของระบบโทรศัพท์บน Cloud

Cloud Phone จุดแข็งของระบบโทรศัพท์บน Cloud yalecom cloud phone Cloud Phone จุดแข็งของระบบโทรศัพท์บน Cloud                                  yalecomweb 768x402

Cloud Phone เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ ที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรทุกขนาด

Cloud Phone มีคุณสมบัติเด่นๆ ที่ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมนั้นไม่มี อาทิ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ไม่ต้องติดตั้งเสาหรือสัญญาณโทรศัพท์ ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่เมื่อทำการย้ายออฟฟิศ สามารถใช้เบอร์ 02 ที่มีอยู่แล้วได้ตลอดไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทร.หากัน ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งตู้สัญญาณในระบบ Cloud Phone

นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งในด้านของคู่สาย ระบบ Call Center และระบบตอบรับอัตโนมัติ ฯลฯ ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละแพ็คเกจที่ผู้ประกอบการเลือกใช้

YaleCom ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บน Cloud มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับจุดแข็งของ Cloud Phone มาฝากสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบโทรศัพท์แบบ Cloud Phone  ดีหรือไม่

 1. มีจุดแข็งในเรื่องของคู่สาย เช่น ในเบอร์ 02 ปกติทั่วไป หากมี 5 คู่สายที่กำลังใช้งานพร้อมกันภายใต้เบอร์ 02 เพียงเบอร์เดียว ถ้ามีสายที่ 6 โทรเข้ามา สายที่โทรเข้ามาใหม่จะถูกตัดทันที ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าโทรมาจากไหน แต่ด้วยระบบของ YaleCom สายที่ถูกตัด จะถูกบันทึกไว้ใน Call Log ผู้ใช้บริการจึงสามารถเข้าไปตรวจสอบและโทรกลับได้ทันที ทำให้ไม่พลาดทุกสายการติดต่ออย่างแท้จริง
 2. สามารถกำหนดให้มีระบบตอบรับอัตโนมัติได้ เช่น “สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อฝ่ายบัญชี กด 1 ฝ่ายบุคคล กด 2 ฝ่ายการตลาด กด 3” และยังสามารถกำหนดระบบตอบรับได้ตามช่วงเวลา เช่น นอกเวลาทำการใช้เสียงตอบรับว่า “ขออภัยค่ะ ขณะนี้เป็นเวลาปิดทำการ กรุณาติดต่อใหม่ภายในเวลา 8 ถึง 18 นาฬิกา” เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบตอบรับอัตโนมัติดังกล่าว ช่วยเพิ่มความสะดวกและเป็นการแจ้งข้อมูลพื้นฐานให้กับลูกค้าทราบ อีกทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ตลอดจนสามารถลดการจ้างงานพนักงานรับโทรศัพท์ในบางแผนก
 3. รองรับการใช้งานได้กับ 3 อุปกรณ์ คือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะทั้งแบบ Wifi หรือ Lan เนื่องจากระบบโทรศัพท์แบบเดิมนั้น หากเป็นระบบโทรศัพท์สำนักงาน จะสามารถรับเบอร์ 02 ได้เฉพาะโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะที่ทำงานเท่านั้น แต่สำหรับระบบโทรศัพท์บน Cloud ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้ถึง 3 อุปกรณ์ ทำให้สะดวกสบายและไม่พลาดทุกสายการติดต่ออย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่นอกออฟฟิศหรือในออฟฟิศ แต่ไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน
 4. มีแพ็คเกจการโทร. ให้เลือกตามความเหมาะสม กับองค์กรและฟังก์ชั่นที่ต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและขนาดขององค์กร อาทิ หากเป็นองค์กรธุรกิจที่เน้นให้บริการลูกค้า อาจเลือกแพ็คเกจ Standard ที่มีระบบบันทึกเสียงสนทนาเพิ่มเข้ามาในรายการโทรเข้า-ออก และแพ็คเกจ Call Center ที่เพิ่งฟังก์ชั่นระบบหัวหน้าดักฟังสายสนทนา (Listen) เป็นการฟังเท่านั้น พนักงานและลูกค้าจะไม่รู้ว่ามีการดักฟังอยู่ ระบบหัวหน้าสอนงานในสาย (Whisper) เป็นการกระซิบให้พนักงานเราได้ยิน แต่ลูกค้าไม่ได้ยิน เพื่อเป็นการสอนงานแบบ Real Time และระบบหัวหน้าแทรกแซงสายสนทนาหรือ Barge ซึ่งจะเป็นการพูดให้ได้ยินทั้งพนักงานและลูกค้า คล้ายกับการประชุมสาย
 5. มีระบบประเมินความพึงพอใจหลังจบการสนทนา โดย Cloud Phone ระบบ YaleCom สามารถตั้งระบบนำลูกค้าไปยังระบบประเมินความพึงพอใจ เช่น คุณพอใจกับบริการของเรามากน้อยเพียงใด กดหนึ่ง กดสอง หรือให้ระดับคะแนนตามที่ต้องการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น 

            อย่างไรก็ตาม ในยุคนี้ ทุกสิ่งล้วนถูกเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีบน Cloud (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบน Cloud กับการเชื่อมต่อธุรกิจ) ส่งผลให้การสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในแง่ของการติดต่อสื่อสารในองค์กร อ่านเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับ 7 คุณสมบัติเด่นระบบโทรศัพท์บน Cloud