ระบบโทรศัพท์ เช็คลิสต์คุณสมบัติพื้นฐานของระบบโทรศัพท์บน Cloud

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน คุณสมบัติพื้นฐานของ Yalecom ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ เช็คลิสต์คุณสมบัติพื้นฐานของระบบโทรศัพท์บน Cloud                                                      Yalecom 768x402

ระบบโทรศัพท์สำนักงานในยุคใหม่นี้ มีทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องการใช้ระบบโทรศัพท์แบบเก่า ซึ่งต้องเดินสายโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขา เมื่อมีปัญหาไฟฟ้าดับ ก็ต้องเรียกช่าง และเสียค่าซ่อมแซมบำรุงตู้สาขาเป็นประจำทุกปี 

เนื่องจาก ปัจจุบันมีระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัย ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งตู้สาขา ไม่ต้องตั้งค่าเองให้ยุ่งยาก เพราะเป็นโทรศัพท์บน Cloud ที่ใช้การสื่อสารทางเสียงผ่านสัญญานอินเตอร์เน็ต จึงช่วยลดประหยัดเวลาในการติดตั้ง โดยการเป็นการติดตั้งผ่านรีโมทมายังเครื่องของลูกค้า พร้อมใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้งเสร็จ นอกจากนี้ ยังคุ้มค่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งการติดตั้งและการโทร. 

และต่อไปนี้คือรายการพื้นฐานของระบบโทรศัพท์ Yalecom ที่ลูกค้าจะได้รับ ลงทุนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป แม้ต้องย้ายสำนักงานก็ไม่เป็นปัญหาในการต้องติดตั้งโทรศัพท์สำนักงานใหม่แต่อย่างใด 

 1. โทรหากันฟรีในระบบ Yalecom
 2. มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 3. การวนสายกรณีที่สายไม่ว่าง
 4. รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ
 5. แบ่งกลุ่มการรับสาย
 6. จัดคิวรับสาย โอนสายอัตโนมัติ
 7. โอนสายไปยังเบอร์ภายในหรือเบอร์ภายนอก
 8. กำหนดการกระจายสายในแต่ละช่วงเวลา
 9. กำหนดเสียงเพลงรอสาย
 10. การโทรกลุ่ม ประชุมสาย

นี่เป็นเพียงรายการคุณสมบัติพื้นฐานของ Yalecom เท่านั้น อย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโยีก็ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อ่านเพิ่มเติม โทรศัพท์บน Cloud เหมาะกับใคร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Yalecom ได้ที่ บริการของเรา