ระบบโทรศัพท์สำนักงาน

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการอดีตถึงปัจจุบัน yalecom ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                                                                         yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างสิ้นเชิงสำหรับระบบโทรศัพท์ จากอดีตที่โทรศัพท์ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ Alexander Graham Bell พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PBX) เพื่อใช้ในองค์กร ต่อเนื่องสู่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) ที่ได้รับความนิยมในยุคนี้

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับฟังก์ชั่นใช้งาน yalecom ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม                       yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน บน Cloud เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ที่ใช้เบอร์ 02 ผ่านอินเตอร์เน็ต (SIP Trunk) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด ประหยัดค่าโทรออก และครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน