โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์สำนักงานกับระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR Yalecom โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานกับระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR ดีต่อธุรกิจอย่างไร IVR                              Yalecom 1024x536

โทรศัพท์สำนักงานกับระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR ดีต่อธุรกิจอย่างไร

IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติสำหรับระบบ Call Center เป็นตัวช่วยให้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะติดต่อกับแผนกใดในบริษัท ต้องการฝากข้อความหรือให้โทรกลับ จึงถือเป็นปราการสำคัญด่านแรกในการให้บริการกับลูกค้า เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

โทรศัพท์สำนักงาน 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำ Telemarketing Yalecom โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานกับ 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำสำหรับ Telemarketing 10                           Telemarketing Yalecom 1024x536

โทรศัพท์สำนักงานกับ 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำสำหรับ Telemarketing

การทำการตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ยุคนี้ มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจบางประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งการเข้าถึงในรูปแบบอื่นอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลหรือไม่สามารถรู้ผลตอบกลับได้ชัดเจนนัก