VOIP เทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดค่าใช้จ่าย

2019-02-15T11:18:34+00:00

VOIP เทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดค่าใช้จ่าย เมื่อเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ประชาชนอย่างเราก็ต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทัน แต่ว่าการที่เราจะตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ด้วย ทั้งความรู้ ความสามารถ แม้กระทั่งค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยมีอะไรบ้าง? แน่นอนว่าสิ่งแรกที่นึกถึงคือ โทรศัพท์ ที่เรียกได้ว่าพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำงานในรูปแบบในสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยความสะดวก รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องรีบตามให้ทัน อย่าง VOIP หรือ Voice over IP ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการสื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของสมัยใหม่นี้ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผู้สื่อสารได้สื่อสารกันสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศหรือโทรไปต่างประเทศก็สามารถทำได้อย่างสบาย เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้สายโทรศัพท์ แต่จะทำงานโดยอาศัยหลักการเดียวกับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ VOIP เทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย Internet ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในระบบ Voice over IP [...]

VOIP เทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดค่าใช้จ่าย2019-02-15T11:18:34+00:00

VOIP ระบบโทรศัพท์จากการติดตั้งตู้สาขาในการสื่อสารโทรคมนาคม

2019-02-13T09:37:45+00:00

VOIP ระบบโทรศัพท์จากการติดตั้งตู้สาขาในการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การสื่อสารสามารถทำงานหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ปัจจุบันทีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท และธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) คือ การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผล ที่ผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต่อต่อกันระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยผ่านการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การติดตั้งตู้สาขาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก โดยอาศัยเทคโนโลยีจาก Cloud ที่ทำให้การสื่อสารขององค์กรหรือธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับระบบโทรศัพท์ VOIP ที่ Yale Com บริษัทที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ให้บริการสำหรับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่ไม่จำเป็นไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน ระบบมีความเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีส่วนช่วยในการพัฒนาในด้านการดำเนินการต่าง ๆ [...]

VOIP ระบบโทรศัพท์จากการติดตั้งตู้สาขาในการสื่อสารโทรคมนาคม2019-02-13T09:37:45+00:00

voip ระบบโทรศัพท์จากเทคโนยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อมีศักยภาพ

2019-02-07T10:21:32+00:00

voip ระบบโทรศัพท์จากเทคโนยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อมีศักยภาพ การสื่อสารในปัจจุบันถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ และเข้าใจว่าต้องการทำอะไร ทำให้การสื่อสารมีความสำคัญในทุกระดับ ที่รวมถึงระดับหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจ ที่การสื่อสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบการสื่อสารของธุรกิจก็คือ ระบบโทรศัพท์สำนักงานจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารสำหรับหน่วยงาน องค์กรและธุรกิจ สำหรับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ในการเป็นเครื่องมือของการสื่อสารของงองค์กรในสมัยอดีตนั้น จะต้องมีการติดตั้งตู้สาขาเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารที่เรียกว่าระบบโทรศัพท์สำนักงาน แต่ก็มาพร้อมกับการลงทุนเป็นจำนวนมากจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์ และต้องมีการดูแลระบบและสายโทรศัพท์อยู่ตลอด แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทและพัฒนาที่ทำให้ระบบโทรศัพท์สำนักงานจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขานั้นมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การทำงานทางการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับโทรศัพท์สำนักงานระบบ voip จาก Yale Com ที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน. สเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า IP Phone ระบบโทรศัพท์จากเทคโนยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อมีศักยภาพ [...]

voip ระบบโทรศัพท์จากเทคโนยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อมีศักยภาพ2019-02-07T10:21:32+00:00

Voip ตู้สาขาราคาประหยัด ที่สุดแห่งเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์สำนักงาน

2019-02-02T10:31:05+00:00

Voip ตู้สาขาราคาประหยัด ที่สุดแห่งเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ถือเป็นระบบที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสารและการให้บริการในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานจากทั้งภายในองค์กรเอง หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อการร่วมงานและการให้บริการกับผู้ใช้บริการและกับองค์กรภายนอก โดยการจะเลือกใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานและระบบตู้สาขา เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารในสำนักงานและเพื่อการให้บริการ Customer Service แก่ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานในปัจจุบันนั้น สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายๆ ผ่านการเลือกใช้งานระบบตู้สาขาผ่านผู้ให้บริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์และระบบ Call Center ที่เป็นมืออาชีพ ที่มีการเลือกใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบใหม่ ด้วยการใช้งานจากระบบ Voip ที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในรูปแบบใหม่ให้การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้จากระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ทางโทรศัพท์ และไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน สามารถเบอร์โทรสำนักงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา และจากหลายอุปกรณ์สำหรับสื่อสาร อีกทั้งยังใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบ Cloud ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่ายการโทรได้มากกว่าการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานในรูปแบบอื่นๆ *อ่านบทความ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต* Voip ตู้สาขาราคาประหยัด ที่สุดแห่งเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์สำนักงาน [...]

Voip ตู้สาขาราคาประหยัด ที่สุดแห่งเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์สำนักงาน2019-02-02T10:31:05+00:00

VOIP เทคโนโลยีการสื่อสารประสานงานภายในองค์กรที่ดีที่สุด

2019-01-10T14:45:07+00:00

VOIP เทคโนโลยีการสื่อสารประสานงานภายในองค์กรที่ดีที่สุด photo by pexels.com กุญแจสำคัญสำหรับการวางแผนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาในทิศทางที่ดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงานที่พร้อมสำหรับการรับเรื่อง โอนสาย และติดต่อไปยังแผนกที่สามารถจัดการกับเรื่องต่างๆ ของความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ดังนั้นการสื่อสารที่ใช้ในธุรกิจ เทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาและล้ำหน้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก VOIP จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ระบบการพัฒนาอย่างก้าวหน้าเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานอย่างรวดเร็วและก้าวตามกระแสการตลาดในปัจจุบัน กุญแจสำคัญสำหรับการวางแผนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาในทิศทางที่ดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงานที่พร้อมสำหรับการรับเรื่อง โอนสาย และติดต่อไปยังแผนกที่สามารถจัดการกับเรื่องต่างๆ ของความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ดังนั้นการสื่อสารที่ใช้ในธุรกิจ เทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาและล้ำหน้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ระบบโทรศัพท์สำนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ระบบการพัฒนาอย่างก้าวหน้าเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานอย่างรวดเร็วและก้าวตามกระแสการตลาดในปัจจุบัน การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ต้องมีความเสถียร ในการสื่อสารกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งติดต่อให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยปัจจัยเหล่านี้เองทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ธุรกิจในทุกวันนี้ต้องมี ในตอนนี้ธุรกิจบางประเภทอาจจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และธุรกิจนำเข้าและส่งออก ดังนั้นเองธุรกิจการนำเข้าและส่งออกจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก สำหรับการพึ่งพอกาสื่อสาร [...]

VOIP เทคโนโลยีการสื่อสารประสานงานภายในองค์กรที่ดีที่สุด2019-01-10T14:45:07+00:00

VOIP ติดต่อสื่อสารโทรศัพท์สำนักงานไร้ปัญหา แม้ย้ายออฟฟิศบ่อย

2019-01-08T09:45:02+00:00

VOIP ติดต่อสื่่อสารโทรศัพท์สำนักงานไร้ปัญหา แม้ย้ายออฟฟิศบ่อย การใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่ในองค์กรเพื่อเป็นตัวช่วยให้การทำงานของเบอร์ติดต่อสำนักงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับการทำธุรกิจในองค์กรสมัยใหม่ ที่เรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการทำงานในองค์กรสมัยใหม่ยังมีรูปแบบการทำงานที่ไม่ได้ยึดติดแยู่แค่ภายในสำนักงานอีกต่อไป ดังนั้น ในด้านการติดต่อสื่อสาร ก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความสามารถในการสื่อสารที่รวดเร็วและใช้งานได้จากทุกที่ โดยเฉพาะการขยับขยายสาขา การเคลื่อนย้ายสำนักงาน ตามแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ จึงทำให้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงานต้องมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย รวมไปถึงระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่มีความจำเป็นและต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการเคลื่อนย้าย อีกทั้งไม่ต้องยุ่งยากในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำนักงานบ่อยๆ อย่างการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานจากระบบ Voip ที่มีข้อดีและเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่และไม่มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายสำนักงานอยู่เสมอๆ *อ่านบทความ ตู้สาขา ประสิทธิภาพธุรกิจปีใหม่ด้วยระบบตู้สาขารุ่นใหม่จาก Yalecom* VOIP ติดต่อสื่่อสารโทรศัพท์สำนักงานไร้ปัญหา แม้ย้ายออฟฟิศบ่อย Photo By Freepik สำหรับการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายด้วยระบบ Voip ผ่านการใช้งานโทรศัพท์สำนักงานได้จากอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Cloud เพื่อองค์กรธุรกิจยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขยายกิจการและพัฒนาองค์กรเพื่อความก้าวหน้าอยู่เสมอๆ ที่การใช้โทรศัพท์สำนักงานรุ่นเก่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมาก เพราะจะต้องมีการติดตั้งระบบและการทำงานผ่านสาย LAN [...]

VOIP ติดต่อสื่อสารโทรศัพท์สำนักงานไร้ปัญหา แม้ย้ายออฟฟิศบ่อย2019-01-08T09:45:02+00:00

Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ

2019-01-05T09:53:55+00:00

VOIP โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพได้อย่างมากขึ้น เพื่อการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นผู้นำด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างมาก ด้วยการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการให้บริการในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ โดยเฉพาะสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ของการบริหารองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจและการบริการ ที่จะต้องมีการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งในแง่ฟังก์ชั่นเสริมสำหรับการติดต่อ ที่จะต้องมีการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการให้มาก ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์สำนักงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสะดวกในด้านข้อมูลและการให้บริการที่มีการเชื่อมต่อกับ CRM ให้เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น *อ่านบทความ Voipตัวช่วยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต* Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ Photo by rawpixel on Unsplash CRM หรือ Customer Relationship Management นั้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนการบริการโดยการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีกับการบริการในองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ และให้ผลดีต่อองค์กรในแง่ของการเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้า ที่จะมีการใช้งานเพื่อเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการในด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาประยุกต์เข้ากับการให้บริการทางโทรศัพท์โดยจะเป็นการเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูลของการให้บริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลต่างๆ [...]

Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ2019-01-05T09:53:55+00:00

Voipตัวช่วยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2019-01-04T16:34:07+00:00

Voip ตัวช่วยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Photos by Pixabay.com ระยะหลังมานี้ ในวงการภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์คงเป็นเรื่องชินหูกับคำว่า VOIP เทคโนโลยีการสื่อสารและการเชื่อมต่อไร้สาย บนสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารอย่างมีระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดี ด้วยประสิทธิภาพดังกล่าว ทำให้หลากหลายบริษัทเลือกที่จะเปลี่ยนระบบการโทรแบบเดิม เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับและก้าวตามกับเทคโนโลยีก้าวล้ำของวงการตลาดออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วในตอนนี้ !!!! ข้อสำคัญ เทคโนโลยีดังกล่าวทำให้การประสานงานในองค์กรและการบริการข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปด้วย หลายองค์กร ก็คงจนมุมกับปัญหาค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างการดูแล รักษารวมไปถึงซ่อมแซม ตั้งแต่การติดตั้งและตลอดทำงานของระบบโทรศัพท์แบบเดิม เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องเจอกับปัญหาความเสถียรภาพของคุณภาพเสียงและสัญญาณ ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่นี้ กลับมีสรรถภาพด้านเสียงที่ชัดเจนระดับ HD รวมถึงระบบการจดจำข้อมูลของการโทรได้อย่างละเอียดกว่า ข้อสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ นั้นกลับช่วยลดต้นทุน ในการสื่อสารได้อย่างดี เพราะรูปแบบการติดตั้งที่พัฒนาขึ้นจากเดิมที่ต้องเจอปัญหาเรื่องของสายสัญญาณที่ยุ่งยาก ตลอดเสียเวลาคนจ้างมาดูแล แต่โทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่ นั้นเป็นสายโทรศัพท์ ที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งเอง พร้อมใช้งาน และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพื่อหาคนมาดูแลระบบ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ที่ทราบกันดี [...]

Voipตัวช่วยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต2019-01-04T16:34:07+00:00

voip ระบบโทรศัพท์จาก Cloud ที่ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้

2019-01-03T09:17:52+00:00

voip ระบบโทรศัพท์จาก Cloud ที่ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้ การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจหรือช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ นั้นสะดวกและช่วยให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล วันนี้ Yale Com จะพาไปดูว่าทำไม่ธุรกิจไม่ควรพลาดกับ voip ระบบโทรศัพท์จาก Cloud ที่ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้ ระบบคลาวด์เทคโนโลยี เช่น ระบบโทรศัพท์ voip ช่วยให้การทำงานของธุรกิจคล่องตัว เพราะระบบไฮบริดคลาวด์สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มากกว่าระบบซิงเกิลพับลิคคลาวด์ โดยจากบทความ Marketing Oops จากผู้ตอบแบบสอบถามากหลากหลายอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ และหลากหลายภูมิภาคได้กล่าวว่า “ไฮบริดคลาวด์มีแนวโน้มด้านไอทีที่จะมีผลบวกต่อธุรกิจของพวกเขา” สำหรับเทคโนโลยีคลาวด์นั้นมีส่วนช่วยในขั้นตอนของการดำเนินงานให้กับธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยของข้อมูล [...]

voip ระบบโทรศัพท์จาก Cloud ที่ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้2019-01-03T09:17:52+00:00

Voip หมดปัญหาเรื่องยุ่งยากตลอดการทำงานกับ Yale com

2019-01-04T16:23:50+00:00

Voip หมดปัญหาเรื่องยุ่งยากตลอดการทำงานกับ Yale com Voip หมดปัญหาเรื่องยุ่งยากตลอดการทำงานกับ Yale com นับว่าการสื่อสารยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในตอนนี้ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างกับไฟลามทุ่งนั้น การสื่อสารจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดทอนความยุ่งยากในการติดต่อภายในองค์และสร้างความสัมพันธ์อันดับกับลูกค้า ซึ่งปัญหาที่มักจะสุมหัวเข้ามาสำหรับการสื่อสารอย่าง Voip คือความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์และสมรรถภาพในการสื่อสารที่ยากจะคาดเดาไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจออนไลน์ ได้ การสื่อสารภายในองค์กร นับว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการสร้างแรงขับเคลื่อนขององค์กรไปในทิศทางบวกขณะเดียวกัน ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องไม่ยากที่เราจะพบเจอได้ทุกภาครัฐ องค์กร ธุรกิจต่างๆ แต่เดิมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นเริ่มต้นจากการสื่อสายโดยใช้สาย และมีพนักงานไว้คอยเชื่อมต่อ ประสานงานไปยังหน่อยงานต่างๆ ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งการดูแลรักษาสายโทรศัพท์ที่ต้องติดตั้งในปริมาณคู่สายตามแตาละฝ่ายของผังองค์กร ในขณะเดียวกันยังต้องดูไปถึงความสเถียรของุณภาพการสื่อสารที่ต้องแปรฝันเอาแน่นอนไม่ได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องสียค่าใช้จ่ายทั้งการบำรุงรักษาและบุคลากรในการประสานงานและซ่อมบำรุง ทำให้การสื่อสารในยุคนั่นค่อนข้างมีค่าใช้จ่าค่อนข้างสูง เวลาต่อมาก็ได้มีการติดตั้งระบบระะบการสื่อสารแบบไร้สายเกิดขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่ก็ต้องพบกับปัญหาการไม่เสถียรของคุณภาพความชัดเจนของเทคโนโลยี และความปลอดภัยในการดูแลรักษาข้อมูล จนเข้าสู่เทคโลโลยีล้ำสมัยใหม่ ที่มีพร้อมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยสูง อย่าง Cloud ที่ผลิตมาเพื่อเก็บข้อมูลอย่างไม่จำกัดพื้นที่นอกจากนี้แล้ว ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ให้วุ่นวาย [...]

Voip หมดปัญหาเรื่องยุ่งยากตลอดการทำงานกับ Yale com2019-01-04T16:23:50+00:00