ระบบโทรศัพท์บน Cloud yalecom ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์กับความต่างของระบบดั้งเดิม VS ระบบใหม่บน Cloud                      Cloud yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์กับความต่างของระบบดั้งเดิม VS ระบบใหม่บน Cloud

เวลาไม่เคยหยุดเดิน นวัตกรรมการพัฒนาระบบโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน YaleCom เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบโทรศัพท์รุ่นดั้งเดิม VS ระบบโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบ Cloud