• ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ skjdkgdsd6gs5d6g3sd 01

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

การสื่อสารขององค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจ ระบบการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับองค์กร ธุรกิจ ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า ดังนั้นระบบโทรศัพท์สำนักงาน จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Yale Com ได้ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมกับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone ที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน เสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและใช้ Cloud Technology เข้ามาช่วยพัฒนาให้ระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏิเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์นั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ skjdkgdsd6gs5d6g3sd 02 600x400

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบการสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์จาก Yale Com จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการทำงานแล้ว ยังช่วยให้องค์กร หน่วยงาน บริษัทและธุรกิจต่าง ๆ ประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายได้ การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาระบบ IP Phone หรือระบบ PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีการทำงานแบบใช้คนสลับสาย ที่เหล่าองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจใช้ในสมัยอดีที่ผ่านมา ที่จะมีคนคอยทำหน้าที่สลับสาย ส่วนอีกประเภทการทำงานคือระบบ P-PBX ที่ได้พัฒนาขึ้นจากระบบตู้สาขาแบบเดิม โดยจะมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้การรับส่งมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านการสื่อสาร โดยระบบโทรศัพท์ PABX หรือระบบโทรศัพท์ IP-Phone  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงภายในเวลาเดียวกันได้

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-02-25T10:06:09+00:00