Month: November 2019

ระบบโทรศัพท์ เทรนด์ของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนไปในปี 2020

ระบบโทรศัพท์ในปีหน้า มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไป รวมไปถึงขนาดของธุรกิจที่จะถูกปรับให้มีขนาดเล็กลง องค์กรใช้ทรัพยากรมนุษย์น้อยลง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมีบทบาทมากขึ้น

voip 7 คุณสมบัติเด่นระบบโทรศัพท์บน Cloud

ระบบโทรศัพท์บน Cloud เป็นระบบโทรศัพท์ที่ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ แต่สื่อสารด้วยสัญญานอินเตอร์เน็ต หรือใช้เทคโนโลยี ที่เรียกว่า VoIP (Voice over Internet Protocol)

ip phone ระบบโทรศัพท์ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

ip phone เป็นหนึ่งในตัวเลือกการใช้งานของระบบโทรศัพท์บนอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และต่อไปนี้สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจ

ระบบโทรศัพท์ 10 ธุรกิจ (ขนาดเล็ก) มาแรง ที่น่าจับตาปี 2020

เทรนด์ของการทำธุรกิจในปีหน้านี้ องค์กรใหญ่ๆ จะเริ่มปรับขนาดให้เล็กลง เพื่อควบคุมต้นทุนและการจ้างงาน ระบบโทรศัพท์ก็จะมีการพัฒนาไปสู่ระบบบน Cloud เช่นเดียวกัน

ระบบ Call Center ส่งความห่วงใย เมื่อฝุ่น PM2.5 ทำร้าย ด้วยระบบโทรศัพท์บน Cloud

วิกฤติการณ์ฝุ่น PM2.5 อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง แต่ไม่เคยเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้วยระบบ YaleCom หรือระบบ Call Center แม้แต่น้อย

ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี !

ระบบ Call Center หรือ ‘ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า’ มีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และต่อไปนี้คือ5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี

ระบบโทรศัพท์บน Cloud เหมาะกับใคร

ระบบโทรศัพท์บน Cloud ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายและควบคุมค่าโทร.ได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูทันสมัย

ระบบโทรศัพท์กับความต่างของระบบดั้งเดิม VS ระบบใหม่บน Cloud

เวลาไม่เคยหยุดเดิน นวัตกรรมการพัฒนาระบบโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน YaleCom เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบโทรศัพท์รุ่นดั้งเดิม VS ระบบโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบ Cloud