Cloud Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานยุคใหม่ เหมาะกับองค์กรธุรกิจประเภทใด ?

Cloud Phone เหมาะกับธุรกิจประเภทใด Yalecom cloud phone Cloud Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานยุคใหม่ เหมาะกับองค์กรธุรกิจประเภทใด ?                                 Cloud phone yalecom web 768x402

Cloud Phone หรือระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ ที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ แทนการใช้สายโทรศัพท์แบบเดิม ทำให้ไม่ต้องติดตั้งเสาสัญญาณหรือเดินสายโทรศัพท์ พร้อมใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งสำเร็จ

 ปัจจุบัน Cloud Phone เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทร.หากันแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นเสริมที่ครอบคลุมการใช้งานภายในองค์กร เช่น มีระบบโอนสาย ฝากข้อความเสียง ระบบบันทึกเสียงสนทนา ระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบประเมินความพึงพอใจสำหรับ Call Center ฯลฯ

ด้วยฟังก์ชั่นและโซลูชั่นของระบบโทรศัพท์บน Cloud ทำให้องค์กรธุรกิจมีข้อจำกัดในการสื่อสารที่น้อยลง แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ไม่มีค่าติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษา เนื่องจากไม่มีตู้สาขาโทรศัพท์ เพียงติดตั้งระบบครั้งแรก ก็สามารถใช้งานได้ตลอดไปจนกว่าจะทำการยกเลิก 

อย่างไรก็ตาม Cloud Phone เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัย มีฟังก์ชั่นครบเครื่อง เหมาะสำหรับการใช้งานภายในองค์กรธุรกิจ ที่ต้องดีลหรือติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก เป็นธุรกิจประเภทให้บริการหรืองานด้านการขาย อาทิ

ธุรกิจด้านการเงิน / ธนาคาร

ธนาคารเป็นธุรกิจให้บริการ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นจำนวนมากใน 1 วัน โดยเฉพาะปัจจุบันยังมีการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่านโทรศัพท์ หรือทำการตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ทำให้ต้องโทร.ติดต่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์บน Cloud สามารถรองรับการให้บริการดังกล่าวได้ ด้วยค่าโทร.ออกที่ประหยัด สามารถเชื่อมต่อกับ CRM และ ERP แสดงชื่อลูกค้าเมื่อมีการโทรเข้า ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรู้ข้อมูลและความต้องการพื้นฐานของลูกค้าได้จากประวัติเดิมที่มี

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการใช้โซลูชั่นของระบบโทรศัพท์บน Cloud มากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องดีลกับลูกค้าหลายประเภท รวมทั้งยังเป็นงานที่พนักงานไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลา แต่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ ไปดูหน้างาน ห้อง/บ้านตัวอย่าง พาลูกค้าชมโครงการ ฯลฯ ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบโทรศัพท์บน Cloud รองรับการโทร.หากันฟรีในเครือข่ายเดียวกัน แม้จะอยู่ในหรือนอกออฟฟิศ ก็สามารถติดต่อกันได้ด้วยคุณภาพสัญญาณที่คมชัดและเสถียร อีกทั้งสามารถจัดห้องประชุมสาย (ออนไลน์) ที่สามารถประชุมสายโดยไม่จำกัดสาย พร้อมบันทึกเสียงสนทนาและฟังซ้ำได้

ธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแรกๆ ของการนำเอาระบบโทรศัพท์บน Cloud มาใช้ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้รองรับกับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นงานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา ระบบโทรศัพท์สำนักงานจึงควรรองรับรูปแบบการทำงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ ซึ่งระบบโทรศัพท์บน Cloud ในยุคนี้ มีการพัฒนาสัญญาณที่คมชัด เสถียร ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ไม่เป็นปัญหา รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทร.ออก 

ขนส่งและโลจิสติกส์

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การใช้ระบบโทรศัพท์บน Cloud จะช่วยให้ผู้ประกอบการย้ายการบันทึกข้อมูลของลูกค้า จากปกติที่บันทึกลงบนกระดาษ ไปสู่การบันทึกในระบบโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน มักจะใช้ระบบโทรศัพท์ Call Center ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 7 วันหรือ 24 ขั่วโมง/วัน ซึ่ง Cloud Phone มีฟังก์ชั่นกำหนดสายตอบรับอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของธุรกิจ

ธุรกิจด้านสุขภาพ

ว่ากันว่า ระบบโทรศัพท์ผ่าน Cloud จะช่วยให้การติดตามบันทึกของผู้ป่วยแต่ละราย ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการการเยียวยาทางจิตใจ หรือมีอารมณ์ไม่มั่นคง นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกในแง่ของการวินิจฉัยโรคของแพทย์จากทางไกล การให้ข้อมูลความรู้ แก่ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่สามารถหลอมรวมเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Cloud Phone ได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ช่วยประหยัดค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง และเพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

YaleCom ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud รองรับธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาด SME และขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดค่าโทร.ออก และมีฟังก์ชั่นการใช้งานให้คุณเลือกได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ เช็คฟังก์ชั่นของระบบโทรศัพท์บน Cloud ได้ ที่นี่

อ้างอิงข้อมูล : https://www.entrepreneur.com/article/325835