Cloud Phone

Cloud Phone จุดแข็งของระบบโทรศัพท์บน Cloud

Cloud Phone เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ ที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรทุกขนาด

Cloud Phone 9 คำน่ารู้ในแวดวงธุรกิจปี 2020

Cloud Phone ระบบโทรศัพท์ขององค์กรธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และรองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์

Cloud Phone กับระบบ CRM มัดใจลูกค้าได้อย่างไร สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การมัดใจลูกค้าให้มีความภักดีต่อแบรนด์นั้น นับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการทำ CRM เป็นอย่างมาก