ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี !

ระบบ Call Center หรือ ‘ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า’ มีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และต่อไปนี้คือ5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี

ระบบโทรศัพท์บน Cloud เหมาะกับใคร

ระบบโทรศัพท์บน Cloud ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายและควบคุมค่าโทร.ได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูทันสมัย

ระบบโทรศัพท์กับความต่างของระบบดั้งเดิม VS ระบบใหม่บน Cloud

เวลาไม่เคยหยุดเดิน นวัตกรรมการพัฒนาระบบโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน YaleCom เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบโทรศัพท์รุ่นดั้งเดิม VS ระบบโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบ Cloud